Ik help jou en je organisatie graag met online en blended leren door

Wat is online en blended leren?

Het doel van leren is het verwerven van meer kennis, inzicht en vaardigheden voor betere resultaten. Je leert door informatie of ‘content’ tot je te nemen, door interactie en samenwerking met anderen (sociaal leren) en natuurlijk door oefening en door te ‘doen’. 

Dit kan tegelijk met anderen (synchroon) of alleen op een zelfgekozen moment (asynchroon) via:

  • online leren: je gebruikt alleen digitale leermiddelen. 
  • offline leren: je gebruikt alleen analoge leermiddelen.
  • blended leren: een mix van online en offline leren. 

In deze tijd waarin we sociale afstand moeten bewaren kan synchroon offline leren – met enkele didactische aanpassingen – goed worden omgezet naar synchroon en asynchroon online leren.

In onderstaande figuur zijn verschillende leerelementen op de assen online/offline en synchroon/asynchroon geplaatst. 

figuur online-offline-synchroon-asynchroon leren