Ontwerpen & Ontwikkelen

Wanneer meerdere medewerkers dezelfde specifieke opleidingsvraag hebben kan ik een maatwerk oplossing voor je ontwerpen. 

Ik analyseer eerst de opleidingsnoodzaak en de behoeften van de medewerkers. Vervolgens ontwerp ik de leerdoelen en de beste didactiek, inclusief planning om de leerdoelen te behalen. 

Desgewenst ontwikkel ik ook de (online) leermiddelen.